Eğitim

Bilgisizlik korkuya, korku paniğe sebep olur, panik de basit bir yangını felakete dönüştürür. Bir yangın anında PANİĞE kapılmamak için aşağıdaki bilgileri öğrenmek ve gereğini ona göre yapmak gerekir. Şöyle ki:

* Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak.

* Mesai sonunda her tarafı kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak ve açıkta yanıcı bir şey bırakmamak.

* Elektrik tesisatında kendi kendine bir değişiklik yapmamak, sigortalara tel sarmamak, otomatik sigorta tercih etmek, kullanılmayan elektrikli cihazları geceleri kapatmak, şalterlerini indirmek, mecbur kalmadıkça işyerinde elektrikli ocak ve ızgara gibi cihazlar kullanmamak.

* İş yerlerinde mecbur kalmadıkça, LPG kullanmamak, mecbur kalındığında kaçak ihtimaline karşı gaz dedektörü bulundurmak, tüplerin hortum ve dedantörlerini sık sık kontrol etmek, bir kaçak vukuunda elektrik anahtarlarını kullanmamak ve gazı ortamdan tahliye etmek.

* Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddeleri güvenlik önlemi alınmış mahallerde talimatlara uygun olarak muhafaza etmek ve kullanım alanında ihtiyaç miktarı bulundurmak.

* Yasaklanan yerlerde sigara içmemek, söndüğünden emin olmadıkça sigara ve izmaritleri yerlere atmamak.

* Çatı arasını yanıcı maddelerden arındırmak ve temiz tutmak, ihtiyaç fazlası eşyaları koymak gerekiyorsa bacalardan uzak yerlere koymak,

* Bacaları her yıl en az iki kere yetkili firmalara temizlettirmek, çatlak bacaları tamir ettirmek ve tıkalı bacaları açtırmak.


PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANMA TALİMATI

1. Yangın söndürücüyü yerinden al, yangın mahalline git, rüzgar istikametinde (rüzgarı arkana alarak) alevlere 3- 5 m kalıncaya kadar yaklaş,
2. Tetiği sabitleyen pimi çek,
3. Hortum ve lansı yerinden çıkararak, alevlerin başlangıç kısmına tut,
4. Tetiğe hızlı bir şekilde sertçe bas,
5. Lansı sağa-sola doğru hareket ettirerek tozun yangının her tarafına temasını sağla,
6. Yangını önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru tarayarak söndür,
7. Yakıtı akan veya damlayan yangınlarda yukarıdan aşağıya doğru müdahale et,
8. Yangın büyükse, birden fazla portatif söndürücüyü arka arkaya değil de, aynı anda birlikte kullan,
9. Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli ol, kor artıkları varsa su ile tamamen soğutarak söndür,
10. Kullanılan söndürücüleri doldurmadan yerlerine koyma.

Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim  
Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim  
         
Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim Yangın Eğitim