Yangın Pompaları

Yangınla mücadelede kullanılan pompalar, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde projelendirilir ve seçilirler. Yangın pompaları, temel olarak yağmurlama sistemleri yani sprinkler tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırır. Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir. Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır. Örneğin 2 asıl 1 yedek pompanın olduğu bir sistemde, pompaların her biri sistem kapasitesinin %50’sini karşılayacak şekilde seçilebilir.

Yangın pompaları ile ilgili olarak dünyada en çok kabul gören standart NFPA20'dir. Yangın yönetmeliğimizde de yine bu standardın belirttiği maddeler yer almaktadır. Bu yüzden NFPA 20 standardı bizim için büyük önem teşkil etmektedir.

NFPA 20'ye Göre Pompa Seçim Kriterleri Nedir?

Yangın Pompası ile ilgili standartta belirtilen önemli iki özellik:


– “Yangın pompaları, yangınla mücadelede yetkili birim tarafından listelenmiş/onaylanmış olmalıdır.”
– “Anma debi değerinin 150%’ sine karşılık gelen basınç, anma basıncının 65%’ inden az olmamalıdır. Kapalı basma basıncı, anma basıncının 140%’ ından fazla olmamalıdır.

 

Standart Pompa Tipleri ve Ürünleri

Kompakt Tip Pompa Grubu
Debi : 750 GPM
Basınç: 160 PSI
Paket Tip Pompa Grubu
Debi : 750 GPM
Basınç: 160 PSI
Yatay Tip Dizel Pompa
Debi : 250 - 5000 GPM
Basınç: 40 - 490 PSI
Yatay Tip Elektrikli Pompa
Debi : 250 - 5000 GPM
Basınç: 40 - 490 PSI
Dik Tip Elektrikli Pompa
Debi : 250 - 5000 GPM
Basınç: 40 - 490 PSI
         
Tek Kademeli Pompa
Debi : 50 - 1500 GPM
Basınç: 40 - 205 PSI
Uçtan Emişli Pompa
Debi : 50 - 1500 GPM
Basınç: 40 - 225 PSI
Dik Türbin Tipi Pompa
Debi : 250 - 4500 GPM
Basınç: 75 - 387 PSI
Jokey Pompa
Pompa Aksesuarları